เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Jul 2012

ราชดัด

Brucea javanica (L.) Merr.
กะดัด ฉะดัด กาจับหลัก เท้ายายม่อมน้อย มะขี้เหา มะดีควาย ยาแก้ฮากขม ดีคน พญาดาบหัก เพียะฟาน มะลาคา
SIMAROUBACEAE
ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูงถึง 10 ม. ใบ ประกอบแบบขนนก ใบย่อย 3-15 ใบ รูปขอบขนานแกมรูปไข่ ถึงรูปใบหอกแกมรูปไข่ กว้าง 1.5-5.0 ซม. ยาว 3.5-11 ซม. ดอก แยกเพศ ออกเป็นช่อ ยาว 7-60 ซม. กลีบเลี้ยง 4 กลีบ กลีบดอก 4 กลีบ กว้าง 0.5-1.0 มม. ยาว 1-2 มม.สีเขียวอ่อน ถึงเขียวแกมแดงหรือม่วง เกสรเพศผู้มี 4 อัน ผล แบบเมล็ดเดียวแข็ง ยาว 4-7 มม.
ประเทศไทย พบทุกภาค มักพบในพื้นที่ค่อนข้างโล่งในป่าเต็งรัง ที่ระดับต่ำกว่า 450 ม. จากน้ำทะเล
เปลือกและใบ ต้มดื่มถอนพิษสุรา ผล แห้ง แก้ไข้ แก้บิด จากการศึกษาพบว่า bruceines A,B,C มีฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรียในหลอดทดลอง มีความเป็นพิษสูง

พืชสมุนไพร เล่ม 2

-

4894 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
2 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
3 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
4 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
5 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
6 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
7 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
8 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
9 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
10 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
11 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
12 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
13 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
14 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
15 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
16 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
17 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
18 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
19 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
20 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
21 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
22 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
23 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
24 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
25 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
26 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
27 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
28 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
29 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
30 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
31 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
32 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
33 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
34 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
35 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
36 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
37 Brucea javanica (L.) Merr. Ba kee Had SIMAROUBACEAE
38 Brucea javanica (L.) Merr. bromatmunus SIMAROUBACEAE
39 Brucea javanica (L.) Merr. Bromatmunus SIMAROUBACEAE
40 Brucea javanica (L.) Merr. rach dad SIMAROUBACEAE
41 Brucea javanica (L.) Merr. Rachadat, Mai dat SIMAROUBACEAE
42 Brucea javanica (L.) Merr. Rach-Cha Dud SIMAROUBACEAE
43 Brucea javanica (L.) Merr. Rad-chadud SIMAROUBACEAE
44 Brucea javanica (L.) Merr. Rat cha dat SIMAROUBACEAE
45 Brucea javanica (L.) Merr. รัชดัต SIMAROUBACEAE
46 Brucea javanica (L.) Merr. ราชคัด SIMAROUBACEAE
47 Brucea javanica (L.) Merr. ราชดัด SIMAROUBACEAE
48 Brucea javanica (L.) Merr. ราชดัด SIMAROUBACEAE
49 Brucea javanica (L.) Merr. ราชดัด SIMAROUBACEAE
50 Brucea javanica (L.) Merr. ราชดัด (Rat cha dat) SIMAROUBACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: