เผยแพร่เมื่อ/created date: 22 Feb 2017

ขมิ้นขาวป่า

Curcuma amada Roxb.
-
ZINGIBERACEAE
หัวรูปไข่ ขนาด 3-4 x 2-3 ซม. เหง้า ผอม ยาว หนาประมาณ 1 ซม. ภายในสีขาว ส่วนเหนือดิน สูง 90-120 ซม. ใบรูปรี ขนาด 75 x 19 ซม. สีเขียวทั้งใบ ช่อดอก เกิดกลางกลุ่มใบ ก้านยาว 35-65 ซม. ช่อยาว 50-85 ซม. ใบประดับ ส่วนล่าง สีขาวหรือเขียวอ่อน ใบประดับส่วนยอด สีขาวหรือชมพูอ่อน ส่วนปลายมีแต้มสีชมพู กลีบดอกและสเตมิโนดสีขาว กลีบปากสีเหลือง อับเรณูมีเดือยเป็นแผ่นสามเหลี่ยมปลายแหลม ชี้ลง ยาว 4-5 มม. รังไข่มีขนปกคลุม
พบที่ภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือในธรรมชาติพบในป่าผลัดใบ ออกดอกในราวเดือนมิถุนายน ต่างประเทศพบที่พม่า
เหง้า ใช้ต้มนํ้าดื่มสำหรับสตรีหลังคลอดบุตร
-

หนังสือพืชสกุลขมิ้นในประเทศไทย, หนังสือการใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงในประเทศไทย

Book: Uses of Zingiberaceae in Thailand

11221 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: