เผยแพร่เมื่อ/created date: 26 Jul 2012

ว่านปด

Curcuma aurantiaca Zijp
-
ZINGIBERACEAE
หัวรูปไข่ ค่อนข้างกลม ขนาดประมาณ 4 x 3 ซม. เหง้าสั้นมาก ภายในมีสีเหลืองอ่อน ส่วนเหนือดินสูง12-25 ซม. ใบรูปไข่กลับหรือรูปหอก ฐานใบรูปลิ่มหรือรูปหัวใจ ปลายใบเรียวแหลมหรือยาวคล้ายหาง ขนาด 15- 45 x 10-15 ซม. ช่อดอก ออกกลางลำต้น ก้านช่อมีขนแน่น ยาว 10-15 ซม. ส่วนช่อยาว 9-20 ซม. ใบประดับรูปไข่ ปลายมน สีเขียวหรือเขียวอมส้ม มีขนทั้งสองด้าน ใบประดับส่วนยอด รูปใบหอก สีชมพู มีขนทั้งสองด้าน ปลายมน ขนาด 3-7 x 1-2 ซม. กลีบดอกสีเหลืองหรือขาว สเตมิโนดและกลีบปากมีสีเหลืองอมส้ม อับเรณูไม่มีเดือย รังไข่ ขนาดยาวประมาณ 4 มม. ผิวมีขน
พบได้เฉพาะในภาคใต้ตอนล่าง เป็นพืชพื้นล่างในป่าดิบชื้นที่ถูกบุกรุกและในสวนยางพารา ออกดอกในเดือน สิงหาคม-ตุลาคม ต่างประเทศพบในมาเลเซียและชวา
หน่ออ่อนรับประทานเป็นผัก

หนังสือพืชสกุลขมิ้นในประเทศไทย

-

1772 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: