เผยแพร่เมื่อ/created date: 26 Jul 2012

กระเจียวงาม

Curcuma bella C. Maknoi, P. Sirirugsa & K. Larsen
-
ZINGIBERACEAE
หัวรูปไข่ ขนาด 2 x 1ซม. ภายในมีสีขาว เหง้าสั้นมาก ลำต้นเหนือดิน สูง ประมาณ 15 ซม.ใบ ใบรูปไข่ ฐานมน ปลายแหลม ขนาด 5-17 x 3-7 ซม. มีแถบสีแดงขนาบสองข้างเส้นกลางใบ ก้านใบยาว 2-5 ซม. ช่อดอก ออกกลางกลุ่มใบ ก้านยาว 6 ซม. ช่อยาวประมาณ 5 ซม. ผิวเกลี้ยง ใบประดับรูปไข่กว้าง ปลายมน ผิวเกลี้ยง สีน้ำตาลอมแดงมีขอบสีเขียว กลีบดอกสีขาว สเตมิโนด รูปไข่กลับ ปลายมน ขอบหยักเป็นคลื่น สีชมพูและค่อยๆจางไปหาฐานสีขาว กลีบปาก รูปไข่กลับ มีสีชมพู ตรงกลางแผ่นมีแถบสีเหลืองและมีขนคลุม ปลายแยกเป็น 2 พู อับเรณูไม่มีเดือย รังไข่ ค่อนข้างกลม ยาวประมาณ 2 มม. ผิวเกลี้ยง
Head is oval shape, size 2x1 cm, white inside, rhizome very short, stem 15 cm above ground, oval leaf, base round, acuminate, size 5-17 x 3-7 cm, with red band along both sides of mid rib; petiole 2-5 cm; inflorescence: emerge from center of bunch of leaves, 5 cm in length, stalk 6 cm, bract broadly oval, staminode obovate, orbicular, glabrous, reddish-brown with green edge, white petals, edge repand, pink and faded to white at base; labellum obovate, middle is yellow and cover with hairs, tip splits into 2 lobes, anther with no spur; ovary: more or less round, length 2 cm.
นิเวศวิทยา เป็นพืชถิ่นเดียวของประเทศไทย พบที่ จังหวัดพิษณุโลก ชอบขึ้นในป่าผลัดใบและป่าไผ่ ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเลประมาณ 300 เมตร ออกดอกในเดือนพฤษภาคม
endemic species, found in Pitsanulok, often found in deciduous and bamboo forest at 300 m asl, flowering in May.
-
-

หนังสือพืชสกุลขมิ้นในประเทศไทย

Book: The Genus Curcuma L. (Zingiberaceae) in Thailand

2602 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: