เผยแพร่เมื่อ/created date: 26 Jul 2012

มหาอุดม

Curcuma cochinchinensis Gagnep
-
ZINGIBERACEAE
หัวรูปไข่ ขนาด 2-3 x 1-2 ซม. มีเหง้าที่สั้นมาก ภายในมีสีขาว ส่วนเหนือดินสูง 20-35 ซม. ใบรูปไข่แกมรูปใบหอก ผิวใบด้านบนเกลี้ยง ด้านล่างมีขนคลุมหนาแน่น ฐานใบมนหรือค่อยๆสอบลงสู่ก้านใบ ปลายใบเรียวแหลม ขนาด 12-35 x 6.5-11 ซม. ช่อดอกเกิดกลางกลุ่มใบ ก้านช่อยาว 2-5 ซม. ช่อดอกยาว 4-6 ซม. ใบประดับสีเหลืองอ่อนหรือชมพู ปลายมนหรืออาจพบมีปลายแหลมบ้าง ไม่มี ใบประดับส่วนยอด กลีบดอก สเตมิโนด และกลีบปากมีสีขาว มีแถบสีเหลืองตามแนวเส้นกลางแผ่นกลีบปาก อับเรณูมีเดือยคล้ายเส้นด้าย ยาวประมาณ 1 มม. ปลายโค้งเข้าด้านใน รังไข่ค่อนข้างกลม มีขนยาวปกคลุม ดอกมีกลิ่นหอม
พบที่ภาคเหนือตะวันตกเฉียงใต้ พบขึ้นใน ป่าผสมผลัดใบ ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 50-300 ม. ช่วงออกดอกตั้งแต่ กรกฎาคม-สิงหาคม ต่างประเทศพบที่เวียตนาม
-

หนังสือพืชสกุลขมิ้นในประเทศไทย

-

1878 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: