เผยแพร่เมื่อ/created date: 26 Jul 2012

กระเจียวสุเทพ

Curcuma ecomata Craib
-
ZINGIBERACEAE
หัวรูปไข่ค่อนข้างกลม ขนาด 3-5 x 3-4 ซม. เหง้าสั้นมาก ภายในสีน้ำตาลอ่อน ส่วนเหนือดินสูง 30-50 ซม. ใบรูปไข่แกมรูปหอก สีเขียวทั้งใบหรือมีแถบสีแดงตามแนวยาวของเส้นกลางใบ ฐานใบรูปลิ่ม ปลายใบเรียวแหลม ขนาด 15-45 x 5-12 ซม. ช่อดอกเกิดกลางกลุ่มใบหรือเกิดจากเหง้า ก้านช่อยาว 3-15 ซม. ช่อดอกยาว 5-10 ซม. ใบประดับรูปใบหอก ปลายแหลม สีเขียว ขาว หรือม่วงปนเขียว กลีบดอก สเตมิโนด และกลีบปากมีสีม่วงอ่อนถึงม่วงเข้มอมแดง แผ่นกลีบปากมีแถบสีเหลืองสดทาบตามแนวเส้นกลางแผ่น อับเรณูมีเดือยรูปกรวยปลายแหลม ชี้ลงและเฉียงออกด้านข้าง ยาว 4-5 มม. รังไข่ยาวประมาณ 4 มม. ผิวมีขน
เป็นพืชถิ่นเดียวทางภาคเหนือของประเทศไทย ขึ้นในป่าผลัดใบและป่าดิบแล้ง ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 400-1300 ม. ช่วงออกดอกตั้งแต่เดือน เมษายน-กรกฎาคม
-

หนังสือพืชสกุลขมิ้นในประเทศไทย

-

69706 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: