เผยแพร่เมื่อ/created date: 23 Feb 2017

ช่อมรกต

Curcuma harmandii Gagnep.
-
ZINGIBERACEAE
หัวรูปไข่ ขนาดประมาณ 1.5 X 1 ซม. เหง้าสั้นมาก ภายในสีน้ำตาลอ่อน ส่วนเหนือดินสูง 40-60 ซม. ใบรูปรี ผิวใบเกลี้ยงทั้ง 2 ด้าน ขนาด 15-25 X 4.5-12 ซม. ช่อดอกเกิดกลางกลุ่มใบ ก้านช่อยาว 20-35 ซม. ช่อดอกยาว5-15 ซม. ใบประดับรูปใบหอก สีเขียวเข้ม ส่วนปลายเรียวแหลมและชี้ออกจากแกนช่อ ไม่มี ใบประดับส่วนยอด กลีบดอกและสเตมิโนดมีสีขาว สเตมิโนดยาวเรียว ปลายเรียวแหลม ขนาดประมาณ 10 X 1 ซม. กลีบปากรูปไข่กลับ สีขาว มีแถบสีเหลืองตามแนวเส้นกลางแผ่นขนาบด้วยเส้นสีแดงทั้ง 2 ด้าน อับเรณูไม่มีเดือย รังไข่ค่อนข้างกลม ยาวประมาณ 2 มม. ผิวเกลี้ยง
พบที่ภาคตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้ และภาคกลาง ขึ้นในป่าผลัดใบและป่าดิบแล้ง ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 100-500 ม. ออกดอก พฤษภาคม-ตุลาคม กระจายพันธุ์อยู่ในประเทศกัมพูชา และเวียตนาม
ปลูกเป็นไม้ประดับ
Ornamental plant

หนังสือพืชสกุลขมิ้นในประเทศไทย, หนังสือการใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงในประเทศไทย

Book: Uses of Zingiberaceae in Thailand

2592 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: