เผยแพร่เมื่อ/created date: 26 Jul 2012

มหากำลัง

Curcuma latifolia Rosc.
ZINGIBERACEAE
หัวรูปไข่ ขนาด 10-12 X 5 -8 ซม. เหง้าสั้นมาก ภายในสีน้ำตาลอ่อน ส่วนเหนือดินสูง 1.5-1.8 ม. ใบรูปรีแกมขอบขนาน ผิวใบเกือบเกลี้ยงทั้ง 2 ด้าน ขนาดประมาณ 70 X 24 ซม. ช่อดอกอาจเกิดกลางกลุ่มใบหรือหรือเกิดจากเหง้า ช่อกลางลำต้นมีก้านยาวประมาณ 20 ซม. ช่อยาวประมาณ 15 ซม. ช่อด้านข้างมีก้านยาว12-20 ซม. ผิวมีขน ส่วนช่อยาว 13-15 ซม. ใบประดับ รูปไข่กลับแกมขอบขนาน ปลายมน สีขาวมีริ้วสีเขียวอ่อน ผิวมีขนทั้ง 2 ด้าน ใบประดับส่วนยอด สีชมพู ส่วนปลายสีเข้มกว่าจนเกือบแดง กลีบดอกและสเตมิโนดสีขาว สเตมิโนดรูปไข่กลับ มีต่อมขน กลีบปากรูปไข่กลับ สีเหลืองอ่อน มีแถบสีเหลืองสดตามแนวเส้นกลางแผ่น อับเรณูมีเดือยเป็นแผ่นสามเหลี่ยมปลายแหลม ชี้ลง ยาวประมาณ 2.5-3.0 มม. รังไข่ ยาวประมาณ 4 มม. มีขนคลุมแน่น
นิเวศวิทยา พบที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงใต้ ขึ้นในป่าผลัดใบ ที่ความสูงจากระดับ น้ำทะเล 200-1000 ม. ออกดอกตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม-กันยายน กระจายพันธุ์ที่พม่าและอินเดีย
ใช้เป็นยาสมุนไพร

หนังสือพืชสกุลขมิ้นในประเทศไทย

-

2228 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: