เผยแพร่เมื่อ/created date: 29 Jul 2012

กระเจียวเหลี่ยม

Curcuma rhomba J. Mood & K. Larsen
-
ZINGIBERACEAE
หัวรูปไข่ ขนาดประมาณ 3.0 x 1.5 ซม. เหง้าสั้น ส่วนเหนือดินสูงได้ถึง 1 เมตร ใบรูปไข่กว้าง ขนาด 29-46 x 9-18 ซม. ผิวใบเกลี้ยงทั้งสอง ฐานใบรูปตัดตรงหรือรูปหัวใจ ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเป็นคลื่น ช่อดอกเกิดกลางกลุ่มใบ ก้านช่อยาวประมาณ 2 ซม. ช่อดอกยาวประมาณ 10 ซม. ใบประดับรูปไข่ กลีบดอกสีขาว สเตมิโนดรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ปลายมน สีส้มอ่อน มีจุดสีแดงที่โคนกลีบ โคนกลีบปากสีส้มอ่อน ปลายสีเหลืองอ่อน เดือยอับเรณูเป็นตุ่ม รังไข่ ยาวประมาณ 2 มม. มีขนที่ส่วนล่าง
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา พบบริเวณหินปูนในภาคเหนือ ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 200-700 ม. ออกดอกเดือน เมษายน-พฤษภาคม ต่างประเทศพบในประเทศเวียดนาม
-

หนังสือพืชสกุลขมิ้นในประเทศไทย

-

2414 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: