เผยแพร่เมื่อ/created date: 29 Jul 2012

เขยตาย

Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC.
กระรอกน้ำ กระรอกน้ำข้าว กระโรกน้ำข้าว ลูกเขยตาย เขนทะ น้ำข้าว ประยงค์ใหญ่ พุทธรักษา มันหมู ส้มชื่น
RUTACEAE
ไม้พุ่ม สูง 2-4 เมตร เป็นพรรณไม้ขนาดกลาง ใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับ ใบย่อย 1-5 ใบ รูปวงรีแกมขอบ ขนานรูปไข่กลับ ดอกช่อออกที่ซอกใบ กลีบดอกสีขาว กลิ่นหอม ผล รูปทรงกลมขนาดปลายนิ้วก้อย เมื่อสุกสีชมพูเรื่อๆ รสหวาน
พบทางภาคใต้ของไทย ชอบขึ้นในที่ชื้นตามชายป่าและหมู่บ้าน
ราก รสเมาขื่นปร่า กระทุ้งพิษ เปลือก ขับน้ำนม รักษาฝี

--

-

19129 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. RUTACEAE
2 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. RUTACEAE
3 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. RUTACEAE
4 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. RUTACEAE
5 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. RUTACEAE
6 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. RUTACEAE
7 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. RUTACEAE
8 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. RUTACEAE
9 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. RUTACEAE
10 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. RUTACEAE
11 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. RUTACEAE
12 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. RUTACEAE
13 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. RUTACEAE
14 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. RUTACEAE
15 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. RUTACEAE
16 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. RUTACEAE
17 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. RUTACEAE
18 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. RUTACEAE
19 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. RUTACEAE
20 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. RUTACEAE
21 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. RUTACEAE
22 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. RUTACEAE
23 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. RUTACEAE
24 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. RUTACEAE
25 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. RUTACEAE
26 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. RUTACEAE
27 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. RUTACEAE
28 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. RUTACEAE
29 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. RUTACEAE
30 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. RUTACEAE
31 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. RUTACEAE
32 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. RUTACEAE
33 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. RUTACEAE
34 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. RUTACEAE
35 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. RUTACEAE
36 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. RUTACEAE
37 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. RUTACEAE
38 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. RUTACEAE
39 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. RUTACEAE
40 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. RUTACEAE
41 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. RUTACEAE
42 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. RUTACEAE
43 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. Khoei tai RUTACEAE
44 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. Khoei tai, Som chuen RUTACEAE
45 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. Som chuen RUTACEAE
46 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. som chuen RUTACEAE
47 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. som chuen RUTACEAE
48 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. Ton Som Cheun RUTACEAE
49 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. เขยตาย RUTACEAE
50 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. เขยตาย RUTACEAE
51 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. เขยตาย RUTACEAE
52 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. เขยตาย RUTACEAE
53 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. เขยตาย RUTACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: