เผยแพร่เมื่อ/created date: -

หญ้าขนไก่

Lepidagathis incurva D.Don
-
ACANTHACEAE
ไม้ล้มลุก สูง 30 ซม. ลำต้นมีขนสีขาว ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม ใบรูปไข่ถึงรูปรี กว้าง 2.5-4.5 ซม. ยาว 6-9.5 ซม. แผ่นใบด้านบนมีขนสาก แผ่นใบด้านล่างมีขนนุ่ม ก้านใบยาว 1-3 ซม. ใบประดับรูปขอบขนาน มีขนที่ขอบ ช่อดอกออกที่ซอกใบหรือปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ เรียวยาว มีขนาด ไม่เท่ากัน กลีบดอกยาวประมาณ 2 ซม. โคนกลีบเชื่อม ปลายแยก เกสรเพศผู้ 4 อัน ก้านเกสรด้านล่างเชื่อมติดกลีบดอก ด้านบนแยก รังไข่เกลี้ยง มี 2 ช่อง
พบบริเวณริมลำธารและเชิงเขา ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 500-600 เมตร ออกดอกเดือนธันวาคม
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 22

-

4108 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: