เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Jan 2013

เขาเขียว

Rhinacanthus calcaratus Nees
-
ACANTHACEAE
ไม้พุ่ม สูง 1.5-2.5 เมตร ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรีหรือรูปใบหอก กว้าง 8-13.5 ซม. ยาว 30-40 ซม. ขอบใบเรียบหรือหยักเป็นคลื่น ปลายแหลม ก้านใบยาว 4-6 ซม. ช่อดอกแบบช่อแยกแขนงออกที่ปลายยอด ก้านดอกย่อยสั้นมาก ใบประดับย่อยสั้นกว่ากลีบเลี้ยง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ มีขนทั้งสองด้าน กลีบดอกโคนเชื่อมเป็นหลอด ด้านนอกมีต่อมขน ด้านในเกลี้ยง ปลายกลีบแยก กลีบบนรูปเส้นด้าย ยาว 1 ซม. สีเขียว กลีบล่างรูปไข่หรือรูปรี สีขาว กว้าง 0.8-1 ซม. ยาว 1-1.5 ซม. เกสรเพศผู้ 2 อัน แต่ละอันมี 2 เซลล์ เกลี้ยง รังไข่มีขน ผลแห้งแก่แล้วแตก เมล็ดกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม.
พบบริเวณเชิงเขาริมลำธาร ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 600-800 เมตร ออกดอก เดือนมีนาคม ติดผลเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 26

-

2512 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: