เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Jan 2013

จ๊าฮ่อมเชียงดาว

Strobilanthes chiangdaoensis Terao
-
ACANTHACEAE
ไม้พุ่ม สูง 1-2 เมตร แตกกิ่งหนาแน่น กิ่งอ่อนมีขน ผิวเกลี้ยงเมื่อแก่ ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปไข่ กว้าง 2-4.5 ซม. ยาว 4-8.5 ซม. โคนใบตัดหรือกลม ขอบใบจักฟันเลื่อย แผ่นใบมีขนหนาแน่นทั้งสองด้าน เนื้อใบหนา หยักเป็นคลื่น ใบประดับ กว้าง 3-4 มม. ยาว 12-18 มม. รูปแถบ มีขนต่อมที่ขอบ ดอกออกที่ซอกใบและปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง โคนเชื่อม ปลายแยกเป็น 5-7 แฉก กว้าง 1 มม. ยาว 10 มม. รูปเส้นด้าย มีขนต่อมที่ขอบ กลีบดอกเชื่อมเป็นหลอดรูปกรวย ยาว 2-3 ซม. สีม่วงอ่อน เกสรเพศผู้ 4 อัน ด้านบนเกลี้ยง ด้านล่างมีขน รังไข่เกลี้ยง ผลรูปไข่หรือรูปรี กว้าง 3 มม. ยาว 6 มม. เมล็ดแบน กว้าง 2 มม. ยาว 4 มม.
พบขึ้นหนาแน่นบริเวณที่โล่งยอดเขา ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,000-1,300 เมตรออกดอกเดือนพฤศจิกายน ติดผลเดือนมกราคม
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 28

-

2115 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: