เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Jan 2013

ก่วมเชียงดาว

Acer chiangdaoense Santisuk
ACERACEAE
ไม้ต้น สูง 6 เมตร ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปไข่กว้างคล้ายรูปสามเหลี่ยม กว้าง 4-5.5 ซม. ยาว 7-8 ซม. ฐานใบกลมหรือคล้ายรูปหัวใจ เส้นใบหลัก 3-5 เส้น ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลมหรือยาวคล้ายหาง แผ่นใบ เกลี้ยง ด้านล่างมีนวล ก้านใบยาว 1.5-5 ซม. ดอกออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ยาว 3.5-8 ซม. ดอกขนาดเล็กจำนวนมาก กลีบเลี้ยงและกลีบดอกอย่างละ 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 8 อัน รังไข่ติดเหนือวงกลีบ มี 2 ช่อง เกสรเพศเมียมี 2 แฉก ผลแบบปีกเดียว ติดเป็นคู่ กางออกเป็นมุมแหลม
พบบริเวณเขาหินปูนที่เปิดโล่ง ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,200-1,300 เมตร ออกดอกเดือนพฤษภาคม ติดผลเดือนกันยายน
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 36

-

2874 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: