เผยแพร่เมื่อ/created date: 10 Nov 2015

สะบันงาป่า

Goniothalamus griffithii Hook.f. & Thomson
-
ANNONACEAE
ไม้พุ่ม สูง 2 เมตร ใบเดี่ยว ออกสลับ รูปหอกแคบ โคนใบรูปลิ่ม ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเรียบ กว้าง 6-8 ซม. ยาว 20-30 ซม. มีขนเฉพาะเส้นใบด้านล่าง ดอกออกที่ซอกใบ กลีบดอกสีเขียวอ่อน กลีบชั้นนอก กว้างประมาณ 1 ซม. ยาว 1.5-2 ซม. กลีบชั้นใน กว้าง 0.8-1.2 ซม. ยาว 4-6 ซม. ผลเป็นผลกลุ่ม แต่ละผลรูปรี ยาว 1-1.5 ซม.
พบบริเวณป่าดิบชื้นเชิงเขาริมลำธาร ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 600-700 เมตร ออกดอกเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ติดผลเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม
-
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 48

-

2916 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Goniothalamus griffithii Hook.f. & Thomson ANNONACEAE
2 Goniothalamus griffithii Hook.f. & Thomson ANNONACEAE
3 Goniothalamus griffithii Hook.f. & Thomson ANNONACEAE
4 Goniothalamus griffithii Hook.f. & Thomson ANNONACEAE
5 Goniothalamus griffithii Hook.f. & Thomson ANNONACEAE
6 Goniothalamus griffithii Hook.f. & Thomson ANNONACEAE
7 Goniothalamus griffithii Hook.f. & Thomson ANNONACEAE
8 Goniothalamus griffithii Hook.f. & Thomson ANNONACEAE
9 Goniothalamus griffithii Hook.f. & Thomson ANNONACEAE
10 Goniothalamus griffithii Hook.f. & Thomson ANNONACEAE
11 Goniothalamus griffithii Hook.f. & Thomson ANNONACEAE
12 Goniothalamus griffithii Hook.f. & Thomson ANNONACEAE
13 Goniothalamus griffithii Hook.f. & Thomson ANNONACEAE
14 Goniothalamus griffithii Hook.f. & Thomson ANNONACEAE
15 Goniothalamus griffithii Hook.f. & Thomson ANNONACEAE
16 Goniothalamus griffithii Hook.f. & Thomson ANNONACEAE
17 Goniothalamus griffithii Hook.f. & Thomson ANNONACEAE
18 Goniothalamus griffithii Hook.f. & Thomson ANNONACEAE
19 Goniothalamus griffithii Hook.f. & Thomson ANNONACEAE
20 Goniothalamus griffithii Hook.f. & Thomson ANNONACEAE
21 Goniothalamus griffithii Hook.f. & Thomson ANNONACEAE
22 Goniothalamus griffithii Hook.f. & Thomson ANNONACEAE
23 Goniothalamus griffithii Hook.f. & Thomson ANNONACEAE
24 Goniothalamus griffithii Hook.f. & Thomson ANNONACEAE
25 Goniothalamus griffithii Hook.f. & Thomson ANNONACEAE
26 Goniothalamus griffithii Hook.f. & Thomson ANNONACEAE
27 Goniothalamus griffithii Hook.f. & Thomson ANNONACEAE
28 Goniothalamus griffithii Hook.f. & Thomson ANNONACEAE
29 Goniothalamus griffithii Hook.f. & Thomson ANNONACEAE
30 Goniothalamus griffithii Hook.f. & Thomson ANNONACEAE
31 Goniothalamus griffithii Hook.f. & Thomson Nommaeo ton ANNONACEAE
32 Goniothalamus griffithii Hook.f. & Thomson Sa Ban Nga Pa ANNONACEAE
33 Goniothalamus griffithii Hook.f. & Thomson Saban nga pa ANNONACEAE
34 Goniothalamus griffithii Hook.f. & Thomson Saban nga pa ANNONACEAE
35 Goniothalamus griffithii Hook.f. & Thomson Saban nga pa ANNONACEAE
36 Goniothalamus griffithii Hook.f. & Thomson Saban nga pa ANNONACEAE
37 Goniothalamus griffithii Hook.f. & Thomson สะบันงาป่า ANNONACEAE
38 Goniothalamus griffithii Hook.f. & Thomson สะบันงาป่า ANNONACEAE
39 Goniothalamus griffithii Hook.f. & Thomson สะบันงาป่า, ปาหนันช้าง ANNONACEAE
40 Goniothalamus griffithii Hook.f. & Thomson สะบันงาป่า, ปาหนันช้าง ANNONACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: