เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Jan 2013

ระฆังเขียว

Miliusa cuneata Craib
ANNONACEAE
ไม้พุ่ม สูง 1-1.5 เมตร ใบเดี่ยว ออกสลับ รูปรี กว้าง 2-4 ซม. ยาว 4-12 ซม. ขอบใบเรียบ เส้นกลางใบและเส้นแขนงใบด้านบนเป็นร่อง ดอกออกเป็นช่อที่ซอกใบ 1-2 ดอก ก้านดอกเรียว ยาว 1-1.5 ซม. กลีบเลี้ยง รูปไข่ สีเขียว ปลายแหลม 3 กลีบ กลีบดอก มี 2 ชั้น ขนาดต่างกันมาก กลีบดอกชั้นนอก มีขนาดใกล้เคียงกับกลีบเลี้ยง กลีบดอกชั้นใน เชื่อมติดกันปลายแยกเป็น 3 กลีบ รูประฆังคว่ำ สีเหลืองอมส้ม ผลแบบผลกลุ่ม แต่ละผลกลม ผิวเกลี้ยง ด้านปลายของผลแหลม เมื่อแก่สีดำ
พบขึ้นกระจายในบริเวณป่าดิบแล้งริมลำธาร ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 500-600 เมตร ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม ติดผลเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 50

-

2140 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: