เผยแพร่เมื่อ/created date: 8 Jan 2013

ตองงุม

Pothos chinensis (Raf.) Merr.
ARACEAE
ไม้เถา ลำต้นเลื้อยเกาะสูงได้ประมาณ 10 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีถึงรูปขอบขนาน กว้าง 1.5-3 ซม. ยาว 3-15 ซม. ฐานใบมน ปลายใบแหลม ก้านใบแผ่กว้างคล้ายแผ่นใบ ยาว 5-14 ซม. ช่อดอกแบบช่อเชิงลดมีกาบ ออกตามซอกใบ มี 1-2 ช่อ ก้านช่อยาวประมาณ 2.5 ซม. กาบรูปไข่ คอดเว้า พับงอ ยาว 0.4-1.2 ซม. โคนเป็นรูปหัวใจหุ้มก้านช่อดอก ปลายแหลมมีติ่ง ติดทน ดอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-2 มม. เกสรเพศผู้ 4 อัน รังไข่แบนรี ผลเป็นช่อมีหลายผลย่อย แต่ละช่อมีผลย่อย 1-5 ผล ทรงรีหรือรูปไข่ ยาว 1-1.8 ซม. เมื่อแก่สีแดงเข้ม
พบเกาะตามต้นไม้บริเวณเชิงเขาหินปูน ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 700-1,000 เมตร ออกดอกและติดผลเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 66

-

2401 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
2 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
3 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
4 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
5 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
6 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
7 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
8 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
9 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
10 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
11 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
12 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
13 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
14 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
15 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
16 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
17 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
18 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
19 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
20 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
21 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
22 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
23 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
24 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
25 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
26 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
27 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
28 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
29 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
30 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
31 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
32 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
33 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
34 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
35 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
36 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
37 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
38 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
39 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
40 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
41 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
42 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
43 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
44 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
45 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
46 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
47 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
48 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
49 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
50 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
51 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
52 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
53 Pothos chinensis (Raf.) Merr. ARACEAE
54 Pothos chinensis (Raf.) Merr. Jo Jaw ARACEAE
55 Pothos chinensis (Raf.) Merr. Takhep ARACEAE
56 Pothos chinensis (Raf.) Merr. จอจือมือ, จอฉือ (Karen) ARACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: