เผยแพร่เมื่อ/created date: 8 Jan 2013

เหยื่อจงตะนาวศรี

Impatiens parishii Hook.f.
BALSAMINACEAE
ไม้ล้มลุก สูง 1 เมตร ลำต้นเกลี้ยง ใบเดี่ยว เรียงเวียนรอบ รูปรีหรือรูปขอบขนาน กว้าง 4-6.5 ซม. ยาว 14-18 ซม. โคนใบสอบ มีต่อมคู่ที่ฐานใบ ขอบใบหยักละเอียด แผ่นใบเกลี้ยง ก้านใบยาว 4-11 ซม. ดอกออกเดี่ยวหรือเป็นคู่ตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง กลีบดอกสีชมพูอ่อน กว้าง 1 ซม. ยาวประมาณ 2 ซม. กลีบปากสีเหลือง เกสรเพศผู้ 5 อัน อับเรณูติดกัน ก้านเกสรเพศเมียสั้น ผลเกลี้ยง ยาวประมาณ 2 ซม. เมื่อแก่จะแตก เมล็ดสีน้ำตาล เกลี้ยง
พบขึ้นกระจายบนโขดหิน ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,000-1,300 เมตร ออกดอกเดือนพฤษภาคม ติดผลเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 70

-

2802 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: