เผยแพร่เมื่อ/created date: 8 Jan 2013

ชิงชี่ใบแหลม

Capparis acutifolia Sw.
CAPPARACEAE
ไม้พุ่ม หรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 1-4 เมตร กิ่งเรียงสลับในระนาบเดียวกัน มักมีหนาม ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีหรือรูปไข่ กว้าง 1.5-2.5 ซม. ยาว 4.5-9 ซม. ปลายใบแหลมยาวหรือยาวคล้ายหาง ดอกออกเดี่ยวตามซอกใบด้านบน เรียงเป็นแถว กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีจำนวนอย่างละ 4 กลีบ กลีบเลี้ยง คู่นอกคล้ายเรือ เกลี้ยง คู่ในเรียบแบน รูปรีหรือรูปขอบขนาน มีขนสั้นนุ่ม กลีบดอกเรียงซ้อนเหลื่อม เกสรเพศผู้ จำนวนมาก ก้านเกสรรูปเส้นด้าย ยาวเท่าๆ กับก้านรังไข่ ก้านรังไข่ยาว 0.7-2.2 ซม. รังไข่เกลี้ยง ผลมีเนื้อหลายเมล็ด เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 ซม.
พบบริเวณเชิงเขาหินปูน ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 800-1,000 เมตร ออกดอกเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ติดผลเดือนกรกฎาคม
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 76

-

1850 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: