เผยแพร่เมื่อ/created date: 8 Jan 2013

ผักปลาบหัวแหวน

Amischotolype hispida (A. Rich.) D.Y.Hong
COMMELINACEAE
ไม้ล้มลุก อายุหลายปี สูง 1-2 เมตร ใบรูปรี ยาว 25-30 ซม. ที่ขอบและสันมีขนสีน้ำตาลอ่อนหนาแน่น ปลายใบเรียวแหลม ผิวใบเกลี้ยงยกเว้นขอบมีขน กาบใบยาว 3-4 ซม. ช่อดอกแบบกระจุก จำนวน 10-15 ดอก กลีบเลี้ยงรูปใบหอกกลับ ยาว 10-12 มม. กว้าง 2-3 มม. ผิวเกลี้ยง ปลายมน กลีบดอกสีขาว ผลแบบแห้งแตก รูปรีหรือรูปไข่กลับ ยาว 6-7 มม. ที่ปลายมีขนสีน้ำตาลกระจาย เนื้อหุ้มเมล็ด สีส้มหรือแดง เมล็ดสีดำ ขรุขระ
พบบริเวณแหล่งต้นน้ำริมห้วย ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 650-800 เมตร ออกดอก เดือนตุลาคม-มกราคม ติดผลเดือนมกราคม-มีนาคม
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 88

-

2174 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: