เผยแพร่เมื่อ/created date: 8 Jan 2013

โลมาซอจึ

Disporopsis longifolia Craib
-
ASPARAGACEAE
ไม้ล้มลุก มีเหง้าต่อกันเป็นปมหรือท่อนนั้นๆ ลำต้นสูง 60-100 ซม. ใบเดี่ยว ออกสลับ แผ่นใบรูปใบหอกแกมรี ยาว 10-20 ซม. กว้าง 2-6 ซม. ดอกออกที่ซอกใบ 5-10 ดอก วงกลีบรวม สีขาว เชื่อมกันเป็นหลอดยาว 1.5-2 ซม. รังไข่รูปไข่ ขนาด 3 มม. ก้านเกสรเพศเมีย 1-2 มม. ผลแบบมีเนื้อหลายเมล็ด รูปไข่หรือกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 1-2 ซม.
พบในบริเวณหุบเขาหรือริมลำธาร ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 300-1,000 เมตร ออกดอกเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ติดผลเดือนตุลาคม-ธันวาคม
-
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 98

-

3309 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
2 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
3 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
4 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
5 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
6 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
7 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
8 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
9 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
10 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
11 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
12 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
13 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
14 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
15 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
16 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
17 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
18 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
19 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
20 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
21 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
22 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
23 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
24 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
25 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
26 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
27 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
28 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
29 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
30 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
31 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
32 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
33 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
34 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
35 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
36 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
37 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
38 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
39 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
40 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
41 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
42 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
43 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
44 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
45 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
46 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
47 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
48 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
49 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
50 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
51 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
52 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
53 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
54 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
55 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
56 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
57 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
58 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
59 Disporopsis longifolia Craib ASPARAGACEAE
60 Disporopsis longifolia Craib Chua Mo Hua Cho, ชั่วม้อหัวจ่อ (Hmong) ASPARAGACEAE
61 Disporopsis longifolia Craib Kue Kue, กื้อกือ (Hmong) ASPARAGACEAE
62 Disporopsis longifolia Craib Kue Tue, กื๋อตือ (Hmong) ASPARAGACEAE
63 Disporopsis longifolia Craib Wan dee ka tiey ASPARAGACEAE
64 Disporopsis longifolia Craib Wan hua suep ASPARAGACEAE
65 Disporopsis longifolia Craib ว่านหัวสืบ ASPARAGACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: