เผยแพร่เมื่อ/created date: 20 May 2015

เอื้องดินเหนือ

Costus tonkinensis Gagnep.
-
COSTACEAE
ไม้ล้มลุก สูง 2-4 เมตร ลำต้นบิดเวียน ใบเดี่ยว รูปขอบขนาน กว้าง 3-5 ซม. ยาว 12-20 ซม. โคนใบกลมหรือเรียวสอบ ปลายใบแหลม แผ่นใบเกลี้ยง ก้านใบสั้น ช่อดอกออกจากเหง้า ทรงรีหรือเกือบกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 8 ซม. ก้านช่อยาว 4-13 ซม. ใบประดับสีเขียวอ่อน รูปขอบขนาน ตอนปลายมีสีน้ำตาลแดง เรียงซ้อนเหลื่อม ยาว 2.5-4.5 ซม. ปลายแหลมคม ใบประดับย่อยคล้ายใบประดับ ขนาดเล็กกว่า ยาว 1-1.4 ซม. กลีบเลี้ยง ยาวประมาณ 3 ซม. ปลายแยกเป็น 3 แฉก ปลายแหลม สีเข้ม กลีบดอก ยาวประมาณ 3 ซม. สีเหลือง แผ่นกลีบปากรูปคล้ายแตร ยาว 5-6 ซม. เกสรเพศผู้สีเหลือง ก้านแผ่เป็นแผ่น ปลายเว้าตื้น รังไข่รูปสามเหลี่ยม ผลกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. เมล็ดสีดำ
พบบริเวณที่ร่มริมลำธารหรือเชิงเขา ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 900-1,200 เมตร ออกดอกเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม
-
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 106

-

1350 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: