เผยแพร่เมื่อ/created date: 8 Jan 2013

จันเขา

Diospyros dasyphylla Kurz
EBENACEAE
ไม้ต้น ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 4-12 เมตร ใบเดี่ยว ออกสลับ กว้าง 3.5-5 ซม. ยาว 15-18 ซม. แผ่นใบด้านล่างมีขนสากสั้นหนาแน่น ก้านใบยาวประมาณ 0.5 ซม. ดอกเพศผู้ ออกเป็นกระจุกสั้นๆ ตามซอกใบ กลีบเลี้ยง 4 กลีบ ติดทน กลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 4 กลีบ เกสรเพศผู้ 12-16 อัน ก้านมีขน อับเรณูเกลี้ยง ดอกเพศเมีย ออกเดี่ยว ก้านดอกยาว 2-3 มม. คล้ายดอกเพศผู้แต่มีขนาดใหญ่กว่า ผลมีเนื้อหลายเมล็ด เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-6 ซม. ผิวเกลี้ยง เมื่อสุกสีเหลือง
พบในป่าดิบเชิงเขาหรือหุบเขา ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 400-550 เมตร ออกดอกและติดผลเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 110

-

2486 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: