เผยแพร่เมื่อ/created date: 8 Jan 2013

มะเม่าขน

Antidesma montanum Blume
-
EUPHORBIACEAE
ไม้พุ่ม สูง 5 เมตร ใบเดี่ยว รูปขอบขนาน กว้าง 5.5-7 ซม. ยาว 17-20 ซม. ขอบใบเรียบ ปลายใบเป็นติ่งแหลม ผิวเกลี้ยงหรือมีขนห่าง เส้นใบข้าง 8-10 คู่ จรดกันที่ขอบใบ ช่อดอกเรียวยาว กาบรองดอกแคบแหลม กลีบเลี้ยง 3 กลีบ กลม ค่อนข้างเกลี้ยงทั้ง 2 ด้าน ดอกเพศผู้ มีเกสร 3-4 อัน รังไข่เป็นหมัน ดอกเพศเมีย มียอดเกสร 3-4 แฉก รังไข่ เกลี้ยง ผลกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-5 มม. มีรอยบุ๋มลึก
พบบริเวณป่าดิบหรือริมลำธาร ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 500-600 เมตร ออกดอก เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ติดผลเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 114

-

2648 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE
2 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE
3 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE
4 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE
5 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE
6 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE
7 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE
8 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE
9 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE
10 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE
11 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE
12 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE
13 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE
14 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE
15 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE
16 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE
17 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE
18 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE
19 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE
20 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE
21 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE
22 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE
23 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE
24 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE
25 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE
26 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE
27 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE
28 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE
29 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE
30 Antidesma montanum Blume PHYLLANTHACEAE
31 Antidesma montanum Blume Katon Dun Grin PHYLLANTHACEAE
32 Antidesma montanum Blume Mamao PHYLLANTHACEAE
33 Antidesma montanum Blume Mamao khon PHYLLANTHACEAE
34 Antidesma montanum Blume nga meng-e-chi PHYLLANTHACEAE
35 Antidesma montanum Blume var. wallichii (Tul.) Petra Hoffm. PHYLLANTHACEAE
36 Antidesma montanum Blume var. wallichii (Tul.) Petra Hoffm. som mao khao PHYLLANTHACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: