เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

โพบาย

Balakata baccata (Roxb.) Esser
สะลีนก
EUPHORBIACEAE
ไม้ต้น สูง 20 เมตร ใบเดี่ยว ออกสลับ รูปไข่หรือรูปขอบขนาน กว้าง 4-12 ซม. ยาว 8-20 ซม. โคนใบแหลมหรือมน ปลายใบแหลมยาว แผ่นใบด้านล่างมีปุ่มกระจาย ดอกเพศผู้ ออกเป็นกระจุกๆ ละ 5-9 ดอก บนแกนช่อ ก้านดอก ยาวประมาณ 1 มม. อับเรณูขนาดเท่าๆ ก้านชูอับเรณู ดอกเพศเมีย ออกเดี่ยวๆ มี 3-13 ดอก ติดด้านล่างต่อจากส่วนของดอกเพศผู้ ก้านดอกยาวประมาณ 1 มม. กลีบเลี้ยง ยาวประมาณ 1 มม. รังไข่ยาวประมาณ 1.5 มม. ก้านเกสรเพศเมียสั้น ยอดเกสรเพศเมีย ยาว 1-2 มม. ผลกลมหรือแบนเล็กน้อย เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8-1 ซม. เนื้อหนา มี 2-3 เมล็ด เมล็ดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 มม.
Trees 15-20 m tall. Leaves simple, spiral, elliptic or ovate, 8-18 by 3-8 cm, with a pair of reddish glands at base; petiole usually red. Inflorescences terminal or axillary, paniculate, 4-22 cm long. Fruits globose, 8-13 mm in diam., dark green, glaucous, black when ripe. Flowering Jan.-Mar.
พบบริเวณริมลำธาร ช่องเขา ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 700 เมตร ออกดอกเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม ติดผลเดือนเมษายน-พฤษภาคม
-
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 118, หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Books: Plant of Doi Nang Non , Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

-

5710 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Balakata baccata (Roxb.) Esser โพบาย EUPHORBIACEAE
2 Balakata baccata (Roxb.) Esser โพบาย EUPHORBIACEAE
3 Balakata baccata (Roxb.) Esser โพบาย EUPHORBIACEAE
4 Balakata baccata (Roxb.) Esser โพบาย EUPHORBIACEAE
5 Balakata baccata (Roxb.) Esser โพบาย EUPHORBIACEAE
6 Balakata baccata (Roxb.) Esser โพบาย EUPHORBIACEAE
7 Balakata baccata (Roxb.) Esser โพบาย EUPHORBIACEAE
8 Balakata baccata (Roxb.) Esser โพบาย EUPHORBIACEAE
9 Balakata baccata (Roxb.) Esser โพบาย EUPHORBIACEAE
10 Balakata baccata (Roxb.) Esser โพบาย EUPHORBIACEAE
11 Balakata baccata (Roxb.) Esser โพบาย EUPHORBIACEAE
12 Balakata baccata (Roxb.) Esser โพบาย EUPHORBIACEAE
13 Balakata baccata (Roxb.) Esser โพบาย EUPHORBIACEAE
14 Balakata baccata (Roxb.) Esser โพบาย EUPHORBIACEAE
15 Balakata baccata (Roxb.) Esser โพบาย EUPHORBIACEAE
16 Balakata baccata (Roxb.) Esser โพบาย EUPHORBIACEAE
17 Balakata baccata (Roxb.) Esser โพบาย EUPHORBIACEAE
18 Balakata baccata (Roxb.) Esser โพบาย EUPHORBIACEAE
19 Balakata baccata (Roxb.) Esser โพบาย EUPHORBIACEAE
20 Balakata baccata (Roxb.) Esser โพบาย EUPHORBIACEAE
21 Balakata baccata (Roxb.) Esser โพบาย EUPHORBIACEAE
22 Balakata baccata (Roxb.) Esser โพบาย EUPHORBIACEAE
23 Balakata baccata (Roxb.) Esser โพบาย, สลีนก EUPHORBIACEAE
24 Balakata baccata (Roxb.) Esser โพบาย, สลีนก EUPHORBIACEAE
25 Balakata baccata (Roxb.) Esser โพบาย, สลีนก EUPHORBIACEAE
26 Balakata baccata (Roxb.) Esser โพบาย, สลีนก EUPHORBIACEAE
27 Balakata baccata (Roxb.) Esser โพบาย, สลีนก EUPHORBIACEAE
28 Balakata baccata (Roxb.) Esser โพบาย, สลีนก EUPHORBIACEAE
29 Balakata baccata (Roxb.) Esser โพบาย, สลีนก EUPHORBIACEAE
30 Balakata baccata (Roxb.) Esser โพบาย, สลีนก EUPHORBIACEAE
31 Balakata baccata (Roxb.) Esser โพบาย, สลีนก EUPHORBIACEAE
32 Balakata baccata (Roxb.) Esser โพบาย, สลีนก EUPHORBIACEAE
33 Balakata baccata (Roxb.) Esser โพบาย, สลีนก EUPHORBIACEAE
34 Balakata baccata (Roxb.) Esser สลีนก EUPHORBIACEAE
NO. Scientific name Local name Family
1 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE
2 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE
3 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE
4 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE
5 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE
6 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE
7 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE
8 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE
9 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE
10 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE
11 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE
12 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE
13 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE
14 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE
15 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE
16 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE
17 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE
18 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE
19 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE
20 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE
21 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE
22 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE
23 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE
24 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE
25 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE
26 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE
27 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE
28 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE
29 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE
30 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE
31 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE
32 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE
33 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE
34 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE
35 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE
36 Balakata baccata (Roxb.) Esser Pho bai, Sali nok EUPHORBIACEAE
37 Balakata baccata (Roxb.) Esser Sa lee nok EUPHORBIACEAE
38 Balakata baccata (Roxb.) Esser Sa Li EUPHORBIACEAE
39 Balakata baccata (Roxb.) Esser Sali nok EUPHORBIACEAE
40 Balakata baccata (Roxb.) Esser Sali Nok EUPHORBIACEAE
41 Balakata baccata (Roxb.) Esser โพบาย, กั๋วตึ (ม้ง) EUPHORBIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: