เผยแพร่เมื่อ/created date: 8 Jan 2013

ดีหมี

Cleidion brevipetiolatum Pax & K.Hoffm.
-
EUPHORBIACEAE
ไม้พุ่ม หรือไม้ต้น สูง 5-12 เมตร หูใบรูปสามเหลี่ยม ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปไข่หรือรูปรี กว้าง 5-7.5 ซม. ยาว 11-17 ซม. โคนใบรูปลิ่ม ขอบใบหยักซี่ฟัน แผ่นใบเกลี้ยง ช่อดอกเพศผู้ ยาวถึง 19 ซม. ห้อยลง สีขาวหรือสีเขียวอ่อน ก้านดอกย่อยมีขน ดอกเพศเมีย ก้านดอกยาว 4-6 ซม. กลีบเลี้ยงขนาดใหญ่ ติดทน 5 กลีบ เกลี้ยง รูปรีถึงรูปไข่กลับ รังไข่ 3 พู มีขนหนาแน่น ยอดเกสรเพศเมีย แยกเป็น 3 แฉก ผล 3 พู ค่อนข้างเกลี้ยง
พบบริเวณเชิงเขาหินปูน ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 450-800 เมตร ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ติดผลเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 120

-

2423 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: