เผยแพร่เมื่อ/created date: 8 Jan 2013

ละหุ่งเครือ

Cnesmone javanica Blume
-
EUPHORBIACEAE
ไม้เถาล้มลุก มีเนื้อไม้ หูใบ รูปสามเหลี่ยม ยาว 0.5-0.8 ซม. ติดทน ใบเดี่ยว ออกสลับ รูปไข่หรือรูปขอบขนาน กว้าง 3-5 ซม. ยาว 6-17 ซม. โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบจักฟันเลื่อย ปลายใบแหลมยาวหรือยาวคล้ายหาง ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกตรงข้ามใบหรือปลายกิ่ง ยาว 3-9 ซม. ดอกแยกเพศร่วมต้น สีเขียว ดอกเพศผู้ จำนวนมากอยู่ปลายช่อ เกสรเพศผู้ 3 อัน แยกกัน อับเรณูมีรยางค์สั้นๆ ตรงปลาย ดอกเพศเมีย มี 1-2 ดอก อยู่ด้านล่าง ก้านดอกสั้นมาก กลีบเลี้ยงเรียงซ้อนเหลื่อม รูปไข่ มีขนละเอียดทั้งสองด้าน ไม่มีกลีบดอก รังไข่มีขนยาวหนาแน่น เกสรเพศเมีย แยก 3 แฉก ยอดเกสรจักชายครุยละเอียด ติดทน ผลแห้งแก่แลัวแตก รูปรี ยาวประมาณ 1.5 ซม. เมล็ดกลม
พบบริเวณริมลำธารระหว่างเขาหินปูนที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 450-550 เมตร ออกดอกและติดผลเดือนกรกฎาคม
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 122

-

1658 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: