เผยแพร่เมื่อ/created date: 8 Jan 2013

ตองเต๊า

Mallotus barbatus Müll. Arg.
-
EUPHORBIACEAE
ไม้พุ่ม สูง 6-8 เมตร กิ่งอ่อนมีขนรูปดาวและเกล็ดต่อมสีขาวอมส้มอ่อนปกคลุมหนาแน่น ใบเดี่ยว ออกสลับ บางทีพบตรงข้าม รูปไข่ป้อมหรือค่อนข้างกลม กว้าง 18-20 ซม. ยาว 20-30 ซม. โคนใบกลม ขอบใบจักซี่ฟัน บางที่จักเป็นแฉกตื้นๆ 3 แฉก ปลายใบแหลมยาวเป็นหาง เส้นใบแบบนิ้วมือ มีต่อมสีดำ 4 ต่อมบนเส้นใบ ผิวใบด้านล่างมีขน หนาแน่นบนเส้นใบและมีเกล็ดต่อม ช่อดอกออกที่ปลายกิ่ง ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่บนต้นเดียวกัน ช่อดอกเพศผู้ ยาวถึง 30 ซม. ดอกเพศผู้ขนาดเล็ก กลีบเลี้ยง 4-5 กลีบ เกสรเพศผู้ มีมากกว่า 50 อัน ยาว 2-3 ซม. ช่อดอกเพศเมีย ยาวถึง 40 ซม. ห้อยลง ดอกเพศเมียสีแดงอมเหลือง วงกลีบดอก มี 4-5 กลีบ รังไข่มีขนหนาแน่น ยอดเกสรเพศเมีย แยกเป็น 4 แฉก ผลแห้งแก่แล้วแตกตามพู มีขนรูปดาวสีน้ำตาลอ่อน เมล็ดสีดำ เป็นมัน
พบบริเวณป่าละเมาะใกล้ลำธาร ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 450-750 เมตร ออกดอกและติดผลเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 124

-

6777 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: