เผยแพร่เมื่อ/created date: 8 Jan 2013

มะคังดงขน

Ostodes paniculata Blume
-
EUPHORBIACEAE
ไม้ต้น ไม่ผลัดใบ สูง 10-12 เมตร ใบเดี่ยว รูปไข่ถึงรูปรี กว้าง 7-9 ซม. ยาว 15-24 ซม. ขอบใบหยักเป็นซี่เล็กๆ มีต่อม 2 ต่อมเชื่อมกันที่ปลายของแต่ละหยักและที่ฐานของใบ ก้านใบ ยาว 4-17 ซม. หูใบร่วงง่าย ช่อดอก ยาว 12-22 ซม. ดอกย่อยสีขาว บางครั้งมีประสีชมพู ก้านดอกย่อยยาว 5-6 มม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ซ้อนกัน กลีบดอกไม่เท่ากัน 5-6 กลีบ เกสรเพศผู้ 20 อัน ก้านเกสรเพศเมีย 3 อัน ปลายแยกเป็นเส้น รังไข่กลม มีขนสีขาว ผลแห้งแก่แล้วแตกตามพู ทรงกลม สีเขียว เมื่อสุกสีน้ำตาล มักจะเป็น 3 พู เมล็ดกลม มีสัน 2 สัน สีน้ำตาลหรือดำเป็นจุดลายๆ
พบบริเวณป่าดิบชื้นริมลำธาร ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 700-800 เมตร ออกดอก เดือนมีนาคม ติดผลเดือนมิถุนายน
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 130

-

1871 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
2 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
3 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
4 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
5 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
6 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
7 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
8 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
9 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
10 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
11 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
12 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
13 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
14 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
15 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
16 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
17 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
18 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
19 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
20 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
21 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
22 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
23 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
24 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
25 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
26 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
27 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
28 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
29 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
30 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
31 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
32 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
33 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
34 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
35 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
36 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
37 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
38 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
39 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
40 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
41 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
42 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
43 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
44 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
45 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
46 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
47 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
48 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
49 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
50 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
51 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
52 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
53 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
54 Ostodes paniculata Blume EUPHORBIACEAE
55 Ostodes paniculata Blume Ma khang dong EUPHORBIACEAE
56 Ostodes paniculata Blume Ma khang dong EUPHORBIACEAE
57 Ostodes paniculata Blume Ma khang dong EUPHORBIACEAE
58 Ostodes paniculata Blume Ma khang dong EUPHORBIACEAE
59 Ostodes paniculata Blume Ma khang dong EUPHORBIACEAE
60 Ostodes paniculata Blume Ma khang dong EUPHORBIACEAE
61 Ostodes paniculata Blume Ma khong dong EUPHORBIACEAE
62 Ostodes paniculata Blume Ma tang dong EUPHORBIACEAE
63 Ostodes paniculata Blume Tout Ton Plow EUPHORBIACEAE
64 Ostodes paniculata Blume มะคังดง EUPHORBIACEAE
65 Ostodes paniculata Blume var. katherinae (Pax) Chakrab. & N.P.Balakr. EUPHORBIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: