เผยแพร่เมื่อ/created date: 8 Jan 2013

ดอกใต้ต้น

Sauropus poomae Welzen & Chayamarit
-
EUPHORBIACEAE
ไม้พุ่ม สูง 30-50 ซม. ลำต้นขรุขระ ใบเดี่ยว ออกสลับ รูปไข่ กว้าง 4-5 ซม. ยาว 7-8 ซม. ฐานใบมน ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลม ช่อดอกออกเดี่ยว หรือเป็นกระจุกตามลำต้น ดอกแยกเพศร่วมต้น ไม่มีกลีบดอก ดอกเพศผู้ จำนวนมาก กลีบเลี้ยง ไม่ชัดเจน เกสรเพศผู้ 3 อัน เชื่อมติดกันเป็นเส้าเกสรแยก 3 ทาง ดอกเพศเมีย มีขนาดใหญ่ กลีบเลี้ยง 6 กลีบ หนา ติดทน รังไข่รูประฆัง ยอดเกสร มี 3 แฉก ไม่มีก้านชู ผลกลม เรียบ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 มม.
พบขึ้นตามหน้าผาหินปูนที่มีร่มเงา ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 500-600 เมตร ออกดอกเดือนธันวาคม-มีนาคม ติดผลเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 132

-

2136 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: