เผยแพร่เมื่อ/created date: 8 Jan 2013

มะยมสาย

Sauropus thyrsiflorus Welzen
-
EUPHORBIACEAE
ไม้พุ่ม สูง 3 เมตร ลำต้นเรียบเกลี้ยง ใบเดี่ยว ออกสลับ รูปรี กว้าง 2.7-8 ซม. ยาว 6.5-8 ซม. โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลม แผ่นใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน ก้านใบ ยาว 4-5 มม. ช่อดอกออกตามลำต้นติดกับพื้นดินเป็นสาย ยาวถึง 50 ซม. ดอกเพศผู้ ออกตามข้อของแกนกลาง เส้นผ่านศูนย์กลาง 6-7 มม. กลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยมปลายแหลม ดอกเพศเมีย เส้นผ่านศูนย์กลาง 11-12 มม. ก้านดอกย่อยยาว 3-6 มม. กลีบเลี้ยงรูปรี หนา รังไข่สีเหลืองถึงสีชมพูอ่อน ผิวเกลี้ยง ผลกลม มีลายประสีน้ำตาลแดง มีกลีบเลี้ยงติดทน
พบบริเวณป่าดิบชื้นภูเขาหินปูน ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 200-650 เมตร ออกดอกเดือนธันวาคม-มกราคม ติดผลเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 134

-

1591 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: