เผยแพร่เมื่อ/created date: 10 Jan 2013

ตุ้มพวง

Miquelia kleinii Meisn.
ICACINACEAE
ไม้เลื้อย ใบเดี่ยว ออกสลับ รูปหอกหรือรูปรี กว้าง 4-7 ซม. ยาว 12-20 ซม. โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ บางที่หยักเป็นพูหรือหยักซี่ฟัน ใบอ่อนมีขนเล็กน้อย ใบแก่เกลี้ยง ก้านใบยาว 1.3-5 ซม. ช่อดอกเพศผู้ ออกเป็นกระจุกที่ซอกใบ กระจุกละ 15-20 ดอก ดอกย่อยสีเขียวอ่อน กลีบเลี้ยง 3-5 กลีบ กลีบดอกเชื่อมกับแกนดอก ก้านเกสรเพศผู้สั้นมาก ช่อดอกเพศเมีย ออกเป็นกระจุกที่ซอกใบ กระจุกละ 10-15 ดอก รังไข่ผิวเกลี้ยง ผลรูปขอบขนานแกมรูปรี สีแดง ผิวด้านนอกขรุขระ
พบบริเวณริมลำธาร ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 600-800 เมตร ออกดอกเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ติดผลเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 146

-

1473 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: