เผยแพร่เมื่อ/created date: 15 Jan 2013

ม่วงภู

Clinopodium umbrosum Kuntze
-
LAMIACEAE (LABIATAE)
ไม้ล้มลุก สูง 10-20 ซม. ลำต้นกึ่งทอดนอน สันเป็นเหลี่ยมมน มีขนสากยาวหนาแน่น ใบ รูปไข่ กว้าง 0.8-1.5 ซม. ยาว 3 ซม. โคนใบรูปลิ่มกว้าง ขอบใบจักฟันเลื่อยมีขนครุย ปลายใบแหลม ผิวใบด้านบนมีขนสากยาวประปราย ด้านล่างมีขนสากยาวหนาแน่น เส้นใบ 3-4 คู่ ก้านใบยาว 0.5-1 ซม. ช่อดอกแบบกระจุกแน่นที่ปลายยอดและซอกใบ ดอกรูปหลอด ยาว 4-5 มม. หลอดกลีบยาว 3-3.5 มม. เกสรเพศผู้มีก้านชูเรียวคล้ายเส้นด้าย รังไข่ ยาว 0.8-0.9 มม. จานรองมีขอบเป็นแฉกนูนสลับกับพูของรังไข่
พบบริเวณริมลำธาร ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 600-750 เมตร ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 148

-

1600 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: