เผยแพร่เมื่อ/created date: 15 Jan 2013

เนียมต้น

Colebrookea oppositifolia Lodd.
-
LAMIACEAE (LABIATAE)
ไม้พุ่ม สูง 2-5 เมตร ลำต้นเป็นเหลี่ยมมน มีร่องตามยาว ใบเดี่ยว ออกเป็นคู่ตรงกันข้าม รูปขอบขนานแกมรูปหอก หรือรูปรี กว้าง 3-9 ซม. ยาว 12-25 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบรูปลิ่มหรือมน ขอบใบหยักซี่ฟันปลายแฉกมน เนื้อใบหนา ผิวใบทั้งสองด้านมีขนยาวนุ่มสีขาวอมเหลืองหนาแน่น ก้านใบยาว 1-2 ซม. ช่อดอกแบบช่อเชิงลดแยกแขนงจำนวนมาก ทรงกระบอก ออกที่ปลายยอด ยาว 9-17 ซม. เกสรเพศผู้ 2 คู่ ก้านชูสีขาว เกสรเพศเมีย มีจานรอง
พบบริเวณริมลำธาร ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 500-600 เมตร ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์ ติดผลเดือนพฤษภาคม
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 150

-

1283 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: