เผยแพร่เมื่อ/created date: 15 Jan 2013

จักศิลา

Premna serrata H.R.Fletcher
-
LAMIACEAE (LABIATAE)
ไม้ล้มลุก ทอดนอน ปลายตั้งขึ้น สูง 20-40 ซม. กิ่งอ่อนมีขนนุ่มสีขาว ใบออกตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปไข่หรือรูปขอบขนานแกมรูปไข่ กว้าง 2-4 ซม. ยาว 4-8 ซม. เนื้อใบหยาบคล้ายหนัง หลังใบมีขนสั้นหนานุ่ม ขอบใบจักถี่ ฐานใบมนหรือตัดตรง ปลายใบแหลมหรือเรียวแหลม ก้านใบยาว 1-2 ซม. มีขนสั้นหนานุ่ม ช่อดอกออกที่ปลายยอดแบบช่อฉัตร รูปทรงกระบอก ยาว 1.5-2.5 ซม. แกนช่อดอกมีขนหนานุ่ม ดอกสีม่วงอ่อน กลีบเลี้ยง รูปถ้วย ยาวประมาณ 3 มม. ปลายแยก 5 กลีบ กลีบดอก ด้านในมีขนนุ่มสีขาวหนาแน่น กลีบเชื่อมกันปลายแยก 5 กลีบ สมมาตรด้านข้าง ยาว 4-7 มม. เกสรเพศผู้ 4 อัน อับเรณูกลม สีม่วงเข้ม รังไข่กลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 มม. มี 4 ช่อง ก้านเกสรเพศเมียเป็นเส้น ผลกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 มม.
พบบริเวณยอดเขาหินปูนที่เปิดโล่ง ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,000-1,300 เมตร ออกดอกเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ติดผลเดือนสิงหาคม-กันยายน
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 156

-

1428 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: