เผยแพร่เมื่อ/created date: 15 Jan 2013

สะบ้าไฮนาน

Mucuna hainanensis Hayata
-
FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
ไม้เลื้อย ลำต้นมีขนกระจาย ใบประกอบสามใบ รูปไข่กลับหรือรูปรี กว้าง 3-5 ซม. ยาว 4-16 ซม. ฐานใบมน ปลายใบเรียวแหลม ช่อดอกออกที่ซอกใบ ยาว 6-30 ซม. มีกาบประดับ 2-3 กาบ กว้าง 1-2 มม. ยาว 20-30 มม. รูปรีหรือรูปไข่หรือรูปรีแคบ กลีบเลี้ยงเป็นหลอดตื้นๆ มีขนคล้ายเส้นไหมสั้นหนาแน่น ยาว 7-14 มม. กลีบดอก สีม่วงเข้มหรือสีขาว กลีบกลาง ยาว 25-35 มม. กลีบคู่ข้าง กว้าง 10-13 มม. ยาว 40-6 มม. กลีบคู่ล่าง ยาว 4-6 ซม. ผลแบบฝักถั่ว รูปขอบขนาน กว้าง 4-6 ซม. ยาว 9-18 ซม. หนาประมาณ 1 ซม. มีขนแข็งคาย ปลายเรียวแหลม ขอบมักจะแผ่คล้ายปีกทั้งสองข้าง เปลือกมีริ้วตัดเฉียง 8-14 ริ้ว เมล็ดกลมหรือรี ผิวเกลี้ยง ไม่มีลาย กว้าง 2-3 ซม. จำนวน 2-4 เมล็ด
พบบริเวณริมลำธารระหว่างเขาหินปูน ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 450-600 เมตร ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์ ติดผลเดือนกรกฎาคม
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 166

-

1607 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: