เผยแพร่เมื่อ/created date: 26 Oct 2014

นางออน

Tirpitzia bilocularis Suksathan & K.Larsen
-
LINACEAE
ไม้พุ่ม สูง 50-80 ซม. ใบเดี่ยว รูปรีหรือรูปไข่แคบ กว้าง 1.5-3.2 ซม. ยาว 3-7 ซม. โคนใบเรียวแหลม ขอบใบเรียบ บางทีมีขนต่อมที่ขอบใบ ปลายใบแหลมหรือมน ผิวใบด้านบนเกือบเกลี้ยง ด้านล่างมีขนยาว สีขาว ก้านใบ ยาว 1-2.3 ซม. มีขนต่อม ดอกออกเดี่ยวหรือเป็นช่อที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเขียว กว้าง 1.5-2.5 มม. ยาว 8-12 มม. ด้านนอกมีขน ด้านในเกลี้ยง กลีบดอกสีชมพูอ่อน โคนกลีบดอกเชื่อมกัน ยาวประมาณ 3 ซม. เกสรเพศผู้ 5 อัน ผิวเกลี้ยง รังไข่เกลี้ยง มี 2 ช่อง ก้านชูเกสรเพศเมีย 2 อัน ผลรูปทรงกระบอก ยาว 1.5-1.7 ซม. ผิวเกลี้ยง
บริเวณเขาหินปูนที่เปิดโล่ง ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,000-1,300 เมตร ออกดอกและติดผลเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์
-
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 170

-

1635 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: