เผยแพร่เมื่อ/created date: 15 Jan 2013

มะเค็ด

Gardneria ovata Wall.
-
LOGANIACEAE (STRYCHNACEAE)
ไม้เลื้อย ลำต้นเกลี้ยง ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปไข่หรือรูปขอบขนาน กว้าง 2-4 ซม. ยาว 3-15 ซม. โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลม ใบประดับย่อย 2 ใบ รูปใบหอก ยาว 1-2 มม. ช่อดอกแบบช่อกระจะ ยาว 3-12 ซม. มี 3-7 ดอก กลีบเลี้ยงขนาดเล็ก 4 กลีบ เกือบกลม ขอบบาง กลีบดอกรูปไข่หรือรูปขอบขนาน สีเหลือง หลอดกลีบสั้น เกสรเพศผู้ 4 อัน ติดที่โคนหลอดกลีบ ก้านชูอับเรณูสั้น รังไข่ขนาดเล็ก กลม ยอดเกสรเพศเมียแยกเป็น 2 แฉก ผลทรงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6-1 ซม. เมล็ด 1-2 เมล็ด รูปจาน ผิวเรียบ
พบบริเวณริมลำธารระหว่างเขาหินปูน ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 700-900 เมตร ออกดอกเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม ติดผลเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 172

-

68400 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: