เผยแพร่เมื่อ/created date: 15 Jan 2013

เครือเทพรัตน์

Thepparatia thailandica Phuph.
MALVACEAE
ไม้เถา ยาวได้ถึง 20 เมตร ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ ออกหนาแน่นบริเวณปลายกิ่ง ใบรูปฝ่ามือ กว้าง 7-12 ซม. ยาว 8-12 ซม. มี 3-5 แฉกตื้นๆ ขอบใบหยักฟันเลื่อยห่างๆ แผ่นใบด้านบนมีต่อม ก้านใบยาว 5-10 ซม. ช่อดอกออกที่ปลายกิ่ง ห้อยลง ยาว 10-15 ซม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ ปลายสีเหลืองอมเขียว โคนกลีบสีแดง เกสรเพศผู้เชื่อมกันเป็นหลอด รังไข่มีขนหนาแน่น ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 1.5 ซม.
พบบริเวณหุบเขาที่ลาดชัน ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 700-800 เมตร ออกดอก เดือนมีนาคม
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 178

-

5314732 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: