เผยแพร่เมื่อ/created date: 15 Jan 2013

แพ้พาน

Cipadessa baccifera Miq.
MELIACEAE
ไม้พุ่ม สูง 3-6 เมตร กิ่งอ่อนมีขนสีขาว ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ใบย่อย 5-7 คู่ เรียงตัวตรงข้าม กว้าง 3-4.5 ซม. ยาว 4-7.5 ซม. โคนใบเบี้ยว ขอบใบเรียบ แผ่นใบค่อนข้างเกลี้ยง มีขนที่เส้นใบ ช่อดอก ออกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ โคนเชื่อมกันเป็นรูปถ้วยตื้น กลีบดอก 5 กลีบ สีขาว แยกกัน กว้าง 1 ซม. ยาว 3 ซม. รูปแถบ ด้านนอกมีขน ด้านในเกลี้ยง เกสรเพศผู้ 10 อัน ปลายแหลม ด้านนอกเกลี้ยง ด้านในมีขน รังไข่กลม ยอดเกสรเพศเมียบวมพอง ผลกลม เมื่อแก่สีดำ มี 5 พู เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-6 มม.
พบบริเวณเขาหินปูนที่เปิดโล่ง ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 700-1,300 เมตร ออกดอกเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ติดผลเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 180

-

1746 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: