เผยแพร่เมื่อ/created date: 15 Jan 2013

เลียงผึ้ง

Ficus albipila (Miq.) King
MORACEAE
ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 25-30 เมตร โคนต้นมักมีพูพอน เปลือกเรียบสีขาวเทา ใบเดี่ยว ออกสลับ รูปไข่ กว้าง 6-9 ซม. ยาว 10-14 ซม. ฐานใบกลมหรือเว้า ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลมหรือเป็นหางแหลม ผิวใบมีขนสั้นนุ่มสีขาวปกคลุมหนาแน่นทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 5-6 ซม. มีขนสั้นนุ่มสีขาวปกคลุม ดอกเพศผู้ เกิดรอบปากช่องเปิด เกสรเพศผู้ 1 อัน ผล รูปทรงกลม ออกตามซอกใบหรือกิ่งเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8-1.3 ซม. ผิวมีขนสั้นนุ่มสีขาวปกคลุม สุกสีส้มแกมแดง ก้านผลยาว 2-3 มม.
พบบริเวณเชิงเขาหินปูน ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 450-600 เมตร ออกดอกและติดผลเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 184

-

5596571 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: