เผยแพร่เมื่อ/created date: 15 Jan 2013

กำลังน้ำหลาก

Endocomia macrocoma (Miq.) W.J. de Wilde
MYRISTICACEAE
ไม้ต้น สูง 40-60 เมตร มีน้ำยางสีแดง ใบเดี่ยว ออกสลับ กว้าง 7-10 ซม. ยาว 24-32 ซม. โคนใบตัด ขอบใบเรียบ แผ่นใบเกลี้ยงทั้งสองด้านหรือมีขนหลังใบ ก้านใบยาว 2.5-4 ซม. ช่อดอกออกที่ซอกใบหรือปลายกิ่ง แบบช่อแยกแขนง ยาว 20-30 ซม. ก้านช่อดอกสีแดง ดอกขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 มม. กลีบเลี้ยง 4 กลีบ สีเขียว ไม่มีกลีบดอก ผลรี ผิวหนา เกลี้ยง เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-3.5 ซม. เมื่อแก่ผลจะแตก มีเยื่อสีแดงหุ้มเมล็ด
พบบริเวณริมลำธารระหว่างเขาหินปูน ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 500-600 เมตร ออกดอกและติดผลเดือนมีนาคม-เมษายน
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 198

-

1897 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: