เผยแพร่เมื่อ/created date: 16 Jan 2013

ก้านดำหินปูน

Adiantum membranifolium S.Linds. & Suksathan
PTERIDACEAE
ลำต้นยาวทอดเลื้อย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7-1 มม. มีเกล็ดรูปสามเหลี่ยมแคบหนาแน่น ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ก้านใบยาว 3-6 ซม. สีน้ำตาลเข้ม ผิวเกลี้ยง แผ่นใบที่ไม่สร้างสปอร์ ปลายใบและขอบใบหยัก แผ่นใบที่สร้างสปอร์ ขอบเรียบกว่า ใบย่อย กว้าง 0.8-2.5 ซม. ยาว 1-3.5 ซม. แผ่นใบบาง เกลี้ยงทั้งสองด้าน เส้นใบแตกเป็นคู่ กลุ่มอับสปอร์เกลี้ยง เกิดบนปลายขอบใบที่หยักเป็นพู มีเยื่อคลุมกลุ่มอับสปอร์เทียม ที่เกิดจากขอบใบหักพับลงมาคลุมกลุ่มอับสปอร์
พบบริเวณหน้าผาหินปูนที่มีความชื้นสูง ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 450-1,300 เมตร มีสปอร์เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 208

-

1922 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: