เผยแพร่เมื่อ/created date: 16 Jan 2013

ประดับหินใบเข็ม

Argostemma lobbii Hook.f.
RUBIACEAE
ไม้ล้มลุกขนาดเล็ก ใบเดี่ยว ออกรอบข้อตามลำต้น มีขนาดไม่เท่ากัน ใบที่มีขนาดใหญ่ที่สุด กว้าง 0.2-0.3 ซม. ยาว 1.5-2 ซม. ใบที่มีขนาดเล็กที่สุด กว้าง 0.1 ซม. ยาว 0.2-0.5 ซม. ดอกออกเดี่ยวหรือเป็นช่อกระจุก 1-3 ดอก ตามปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปสามเหลี่ยม ยาว 1 มม. กลีบดอกรูปดาว โคนกลีบเชื่อมกันสั้นๆ ปลายแยกเป็น 5 แฉก ผิวเกลี้ยง เกสรเพศผู้ 5 อัน ผลแห้งแก่แล้วแตกด้านบน เมล็ดจำนวนมาก
ขึ้นบริเวณหินปูนที่มีร่มเงาและความชื้นสูงที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 500-800 เมตร ออกดอกเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ติดผลเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 212

-

2301 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: