เผยแพร่เมื่อ/created date: 16 Jan 2013

แดงน้ำ

Pometia pinnata Forst.
SAPINDACEAE
ไม้ต้น ไม่ผลัดใบ สูง 20 เมตร ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ ใบย่อย 4-10 คู่ กว้าง 7-9 ซม. ยาว 20-25 ซม. ฐานใบเบี้ยว ขอบใบหยัก แผ่นใบมีขนสีน้ำตาลแดงบนเส้นใบ ก้านใบย่อยยาว 1-4 มม. หูใบค่อนข้างกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2-3 ซม. ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ห้อยลง ดอกสีเขียวอ่อน กลีบเลี้ยง 4-5 กลีบ รูปสามเหลี่ยมเชื่อมกันที่ฐาน ด้านนอกมีขน กลีบดอก 4-5 กลีบ สีเขียว สั้นกว่ากลีบเลี้ยง เกสรเพศผู้ 5-6 อัน สีแดงอมส้ม เกสรเพศเมีย เรียวยาว รังไข่ 2 พู มีขนปกคลุม ผลกลม เกลี้ยง สีแดง
พบบริเวณริมลำธาร ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 350-600 เมตร ออกดอกเดือนมีนาคม-เมษายน ติดผลเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 218

-

11122 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: