เผยแพร่เมื่อ/created date: 16 Jan 2013

มะแว้งป่า

Lycianthes biflora (Lour.) Bitter
SOLANACEAE
ไม้พุ่ม สูง 60-100 ซม. ใบเดี่ยวออกสลับ แผ่นใบ มี 2 แบบ ไม่สมมาตร ใบที่มีขนาดใหญ่กว่า รูปไข่หรือรูปรี กว้าง 4-5 ซม. ยาว 8-10 ซม. ฐานใบสอบ ขอบใบเรียบ ปลายใบเรียวแหลม แผ่นใบมีขนทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 1-3 ซม. ช่อดอกออกที่ซอกใบแบบช่อกระจุก 2-3 ดอก ก้านดอกยาว 1-2 มม. กลีบเลี้ยงรูปถ้วย ปลายแยก 10 แฉก กลีบดอกสีขาวหรือสีม่วงอ่อน รูปใบหอก 5 กลีบ เกสรเพศผู้ สีเหลือง ผลกลม เมื่อสุกสีแดง เส้นผ่านศูนย์กลาง 6-8 มม.
พบบริเวณเชิงเขาหินปูน ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 900-1,100 เมตร ออกดอกเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ติดผลเดือนพฤศจิกายน
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 224

-

1599 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE
2 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE
3 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE
4 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE
5 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE
6 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE
7 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE
8 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE
9 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE
10 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE
11 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE
12 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE
13 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE
14 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE
15 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE
16 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE
17 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE
18 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE
19 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE
20 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE
21 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE
22 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE
23 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE
24 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE
25 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE
26 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE
27 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE
28 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE
29 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE
30 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE
31 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE
32 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE
33 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE
34 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE
35 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE
36 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE
37 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE
38 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE
39 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE
40 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE
41 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE
42 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE
43 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE
44 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter SOLANACEAE
45 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter Ma Waeng Pa SOLANACEAE
46 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter มะแว้งป่า SOLANACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: