เผยแพร่เมื่อ/created date: 16 Jan 2013

ดับยาง

Solonum erianthum D.Don
SOLANACEAE
ไม้พุ่ม สูง 2 เมตร ไม่มีหนาม ยอดอ่อนมีขนสีขาวหรือเหลืองอ่อนรูปดาวปกคลุม ใบเดี่ยว ออกสลับวนรอบ รูปรีหรือรูปไข่ กว้าง 9-12 ซม. ยาว 17-20 ซม. ขอบใบเรียบ แผ่นใบด้านบนมีขนกระจาย แผ่นใบด้านล่างมีขนหนาแน่น ก้านใบยาว 3-6 ซม. ช่อดอกแยกแขนงออกที่ปลายกิ่ง มีขนรูปดาวหนาแน่น กลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยม โคนเชื่อม ปลายแยกเป็น 5 กลีบ กลีบดอกเป็นหลอดสั้นๆ สีขาว ด้านนอกมีขนรูปดาว ด้านในเกลี้ยง ปลายแยกเป็น 5 พู เกสรเพศผู้ 5 อัน อับเรณูใหญ่ สีเหลือง ผลกลม สีเขียวอมเหลือง
พบบริเวณป่ารกร้าง ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 500-750 เมตร ออกดอกและติดผลเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 226

-

1998 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: