เผยแพร่เมื่อ/created date: 16 Jan 2013

เต้ามด

Debregeasia wallichiana Wedd.
URTICACEAE
ไม้พุ่ม หรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 3-7 เมตร กิ่งมีร่องรอยการติดของใบชัดเจน ใบเดี่ยว รูปไข่กว้างหรือมน กว้าง 6-15 ซม. ยาว 8-20 ซม. แผ่นใบหนา เนื้อใบหยาบคล้ายกระดาษ ผิวด้านบนสีเขียวเข้ม ผิวด้านล่างมีขนสั้นหนานุ่มสีขาว ขอบใบเว้าเป็นคลื่นหรือหยักซี่ฟัน ปลายใบแหลม ก้านใบเรียว ยาว 5-10 ซม. หูใบรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ปลายเป็นหยัก ช่อดอกออกที่ซอกใบแบบช่อแยกแขนง แตกแขนงสองด้านยาวเท่ากัน 4-7 ชั้น ก้านช่อดอก ยาว 5-8 ซม. ดอกเพศผู้ มีก้านสั้น กลีบรวม 5 กลีบ รูปไข่ ผิวเกลี้ยง ดอกเพศเมีย ไม่มีก้าน รูปไข่กลับ กลีบรวมเป็นเยื่อ มี 4 สัน ปลายเป็นหยักซี่ฟัน 4 หยัก ผลหุ้มด้วยกลีบรวม เมื่อแก่จะมีสีส้มหรือแดง
พบบริเวณเขาหินปูนที่เปิดโล่ง ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 800-1,200 เมตร ออกดอกและติดผลเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 236

-

1744 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: