เผยแพร่เมื่อ/created date: 16 Jan 2013

หูหิน

Elatostema salvinioides W.T.Wang
URTICACEAE
ไม้ล้มลุกขนาดเล็ก ต้นอ่อนมีลำต้นสั้น ใบซ้อนทับกันแน่นมีรูปร่างคล้ายเฟิร์นในฤดูแล้ง ส่วนในฤดูฝน ลำต้นจะยืดยาวได้ถึง 20 ซม. ใบเดี่ยว ออกสลับ กว้าง 0.3-0.5 ซม. ยาว 1-1.3 ซม. ฐานใบเบี้ยว ใบอ่อน ขอบใบหยักเป็นพู ใบแก่ ขอบใบเรียบ แผ่นใบด้านบนมีขนแข็ง ด้านล่างมีเกล็ด ดอกออกที่ซอกใบ ขนาดเล็ก สีขาว กลีบเลี้ยง 4 กลีบ เกสรเพศผู้ 4 อัน
พบบริเวณหน้าผาหินปูนที่มีร่มเงา ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 500-1,300 เมตร ออกดอกเดือนธันวาคม ติดผลเดือนมีนาคม
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 240

-

3267 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: