เผยแพร่เมื่อ/created date: 24 Nov 2013

หูปากกา

Thunbergia fragrans Roxb.
-
ACANTHACEAE
ไม้เลี้อยขนาดเล็ก กลีบเลี้ยงสีเขียว กลีบดอกเป็นหลอดแคบๆ ปลายแยกเป็น 5 แฉก สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 ซม. ดอกมีกลิ่นหอมอ่อน พบตามพื้นป่าผลัดใบ ออกดอกเดือนกรกฎาคม
พบตามพื้นป่าผลัดใบ
-

พรรณไม้ภูสวนทราย,22

-

2982 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
2 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
3 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
4 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
5 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
6 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
7 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
8 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
9 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
10 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
11 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
12 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
13 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
14 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
15 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
16 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
17 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
18 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
19 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
20 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
21 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
22 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
23 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
24 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
25 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
26 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
27 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
28 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
29 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
30 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
31 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
32 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
33 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
34 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
35 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
36 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
37 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
38 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
39 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
40 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
41 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
42 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
43 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
44 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
45 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
46 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
47 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
48 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
49 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
50 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
51 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
52 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
53 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
54 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
55 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
56 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
57 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
58 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
59 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
60 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
61 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
62 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
63 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
64 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
65 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
66 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
67 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
68 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
69 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
70 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
71 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
72 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
73 Thunbergia fragrans Roxb. ACANTHACEAE
74 Thunbergia fragrans Roxb. Chincho noi ACANTHACEAE
75 Thunbergia fragrans Roxb. Cho bo do (Karen-Chiang Mai) ACANTHACEAE
76 Thunbergia fragrans Roxb. Hu pakka ACANTHACEAE
77 Thunbergia fragrans Roxb. Hu pakka ACANTHACEAE
78 Thunbergia fragrans Roxb. Hu Pakka ACANTHACEAE
79 Thunbergia fragrans Roxb. Hu pakka ACANTHACEAE
80 Thunbergia fragrans Roxb. Nam nae ACANTHACEAE
81 Thunbergia fragrans Roxb. Nam nae khao ACANTHACEAE
82 Thunbergia fragrans Roxb. nam nae khao ACANTHACEAE
83 Thunbergia fragrans Roxb. Tan pak ka ACANTHACEAE
84 Thunbergia fragrans Roxb. เลดี้สีขาว ACANTHACEAE
85 Thunbergia fragrans Roxb. หูปากกา ACANTHACEAE
86 Thunbergia fragrans Roxb. หูปากกา ACANTHACEAE
87 Thunbergia fragrans Roxb. var. vestita (Nees) Cramer ACANTHACEAE
88 Thunbergia fragrans Roxb. var. vestita (Nees) Cramer ACANTHACEAE
89 Thunbergia fragrans Roxb. var. vestita (Nees) Cramer ACANTHACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: